Base body, manually operated


Subgroups

CoAE Grundkörper mit Morsekegel

CoAE Grundkörper mit Morsekegel

To Category
CoAE Grundkörper mit Morsekegel und Abdrückmutter

CoAE Grundkörper mit Morsekegel und Abdrückmutter

To Category
CoAE Grundkörper mit Kurzkegel

CoAE Grundkörper mit Kurzkegel

To Category
CoAE Grundkörper mit Zylinderschaft

CoAE Grundkörper mit Zylinderschaft

To Category
CoAE Grundkörper mit Flansch

CoAE Grundkörper mit Flansch

To Category